Dịch vụ đám mây của chúng tôi

Cơ sở đám mây và dịch vụ IT sử dụng rất dễ dàng và an toàn đối với nhiều đối tượng người dùng. Hầu hết tập trung vào ngành chế biến và phân phối thực phẩm.

CLOUD EDI

Internet Wireless Network

Available for using PCs, tablets, handy terminals, and others depend on places.

Presentation
2013/11/14

Xin vui lòng xem.

PDF version(1.85MB)