Dịch vụ đám mây của chúng tôi

Cơ sở đám mây và dịch vụ IT sử dụng rất dễ dàng và an toàn đối với nhiều đối tượng người dùng. Hầu hết tập trung vào ngành chế biến và phân phối thực phẩm.

CLOUD EDI

Internet Wireless Network
Multi device PC SaaS Android Handy terminal Digital display Sensor box
Multi user Office work PC Business Order, Stock Picking and sorting work On-board device

Available for using PCs, tablets, handy terminals, and others depend on places.

Presentation
2013/11/14

Xin vui lòng xem.

PDF version(1.85MB)