Dịch vụ đám mây của chúng tôi

Hệ thống quản lý đặt hàng sử dụng dịch vụ đám mây điện tử cho việc đặt hàng,nhận đơn hàng và gửi hàng,quản lý,phân phối và hoạt động thanh toán

 1. Dịch vụ đám mây
 2. Các công ty liên quan đến phân phối thực phẩm
 3. Đặt hàng/Nhận
 4. Internet
  • Order info.
  • Integrate info.
  • Share info.
 5. Nhận đơn hàng/Gửi
 6. E+CRAFTMAN