Thông tin về công ty

Name E+CRAFTMAN Co., Ltd.
Headquarters Address MMA Bldg 4F, 2-10 Kita 3 jo,Nishi 18 chome, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 060-0003 Japan
TEL +81-11-640-7200 FAX +81-11-640-7210
WEB www.ecraftman.com
Vietnam Office
[Google Map]
43 Dang Thuy Tram Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city, Viet Nam
TEL +84 789 15 19 17
Line of Business Công ty chuyên ngành hệ thống IT dành cho phân phối thực phẩm tại Hokkaido, Japan.
Đề xuất và phát triển hard- software, SA liên quan đến các hệ thống thông tin phân phối và sản xuất.
Nhà phát triển hệ thống EDI, hệ thống quản lý sản xuất, hệ thống phân loại – sắp xếp kĩ thuật số.
Đề xuất, phát triển, và thiết kế dịch vụ đám mây điện tử.
Abstractions
  1. Phát triển,nhâp và xuất khẩu,kinh doanh,cho thuê phần mềm sử lý thông tin
  2. Phát triển,nhâp và xuất khẩu,kinh doanh,cho thuê
  3. Chuyên gia tư vấn quy hoạch, thiết kế và bán hàng liên quan đến hệ thống xử lý thông tin